languages languagesicone
site loader
site loader

 

 

 

[sdm_download id=”6237″ fancy=”1″ color=”blue”]

 

            SABO DA NI

Refrain

Sabo da ni…..2x

Ka mutu ka tashi

Sabo da ni …….2x

Verse1

Anyi maka bulala na Sami warkarsuwa

Anyi maka rawanin Kaya na samu yanci

Anyi maka ba’a na samu Salama

An tube maka kaya na samu daukaka

An tofa maka ya’u na samu daraja

Sabo da ni 3x

Ya yesu…….

Refrain….

Verse2

Ka hau giciya domina

Kaje kabari don pansata

Ka mutu don in Sami Rai kyauta

Rai harabada

Dan sarki ya Zama bawa

Rawanin Kaya aka samasa…………  

Refrain……..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish